Ders İçerikleri

Türk Dili Bölümü, üniversitemizin lisans ve ön lisans eğitimi veren tüm bölümlerindeki öğrencilere eğitimlerinin ilk iki yarı yılında Türkçe derslerinin uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirir..Aynı zamanda yabancı öğrencilere örgün olarak verilen TR 1001 YAB ve TR 2001 YAB kodlu ikişer kredilik temel Türkçe dersleri de bölümümüz tarafından yürütülmektedir. Türkçe 1, Türkçe 2 ve yabancı öğrenciler için Türkçe ders içerikleri haftalık olarak aşağıdaki gibidir;

 

Türkçe I Ders İçeriği

I. Hafta  

Dil Nedir? Tanımı ve Özellikleri Nelerdir?
Ana dili, resmi dil, yazı dili, konuşma dili nedir?
Türkçe'nin lehçe, şive ve ağız özellikleri nelerdir?

 II. Hafta  

Yapılarına ve Kökenlerine Göre Diller
Türkçe'nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

 III. Hafta

Yazım kuralları, noktalama işaretleri,  bazı kelime ve eklerin yazılışı, birleşik kelimelerin yazılışı.

 IV. Hafta 

Yazı Türleri

Resmi Yazılar 

*Dilekçe

 V. Hafta

* Rapor
* Özgeçmiş
* Mektup (İş, Resmi, Özel)

 VI. Hafta

Kurgusal Yazılar

* Şiir
* Hikaye

 VII. Hafta

ARA SINAV

 VIII. Hafta

* Roman
* Tiyatro

 IX. Hafta

Düşünce ve Bilgi Yazıları

* Fıkra
* Makale
* Bildiri

 X. Hafta

* Eleştiri
* Deneme
* Günlük

 XI. Hafta

* Gezi Yazısı
* Röportaj
* Mülakat
* Sohbet (Söyleşi)

  XII. Hafta

Türkçe'nin Tarihi Gelişimi, Zenginliği, 
Söz Varlığı

XIII. Hafta

Türkçe'de Ses Olayları

 XIV. Hafta

 Dil Kirlenmesi Nedir?
Dil Kirlenmesini Önlemek İçin Neler Yapılabilir?   

 

FİNAL SINAVI

 

 

 

Türkçe II Ders İçeriği

I. Hafta

Kelimede Yapı (Biçim ve Morfem Bilgisi)
a. Türkçe'de Kök ve Ekler
b. Yapım Ekleri

II. Hafta

Çekim Ekleri
a. İsim Çekim Ekleri / İsim Çekimi
b. Fiil Çekim Ekleri / Fiil Çekimi

III. Hafta

Anlatım Bozuklukları ve Dil Yanlışları I

IV. Hafta

Anlatım Bozuklukları ve Dil Yanlışları II

V. Hafta

Anlatım Bozuklukları ve Dil Yanlışları III

VI. Hafta

Türkçe'de Kelime Türleri

a. İsim
b. Sıfat
c. Zarf
ç. Zamir

VII. Hafta

d. Fiil
e. Edat (Bağlaç, Ünlem)

VIII. Hafta

ARA SINAV

IX. Hafta

Sözlü Kompozisyon I
Hazırlıksız Konuşmalar
Konuşurken Yapılan Yanlışlıklar

X. Hafta

Sözlü Kompozisyon II
Hazırlıklı Konuşmalar

XI. Hafta

Anlam Bilim
a. Gerçek Anlam
b. Mecaz Anlam
c. Eş Anlam
ç. Karşıt (Zıt) Anlam
d. Somut Anlam
e. Soyut Anlam

XII. Hafta

f. Eş Sesli Kelimeler
g. İkilemeler
ğ. Deyimler
h. Atasözleri

XIII. Hafta

Cümle Bilgisi
 Cümlenin Öğeleri

XIV. Hafta

 Cümle Çeşitleri

 

FİNAL SINAVI

 


Bölümümüzde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik zorunlu Türkçe dersleri iki yarıyılda verilmektedir. Dönem başında seviye belirleme sınavı yapılır ve öğrenciler sevilerine göre sınıflara ayrılır. Türkçe I (TR 1001 YAB) ve Türkçe II (TR 2001 YAB) dersleri uzaktan eğitim yoluyla değil, örgün olarak sınıf ortamında gerçekleşir. Dönem boyunca bir vize ve bir final yapılır. Vizenin etki oranı %40, final sınavının ise %60’tır. 

Türkçe (TR 1001 YAB) /Türkçe II (TR 2001 YAB)

 • Bu derslerde genel olarak şu dil bilgisi yapıları öğretilir: Türk alfabesi, “bu / şu / o / ne? / kim?” ve “burası / şurası / orası” yapıları, çokluk eki, soru eki, sayılar, sıfatlar, mevsimler, aylar, günler, isim cümlesi, durum ekleri, şimdiki zaman, iyelik ekleri, isim tamlamaları, saatler, “mAdAn önce, DIktAn sonra, DAn önce/sonra” yapıları, emir kipi, istek kipi ve belirli geçmiş zaman, gelecek zaman, karşılaştırma(gibi, kadar), belirsiz geçmiş zaman, geniş zaman, yeterlilik fiili, zarf fiiller. 
 • Türkçenin ses ve yapı bakımından temel özellikleri anlatılır. Gündelik iletişimin temel kuralları, kalıplarıyla birlikte öğretilir. Günlük konuşma diliyle alışveriş, yeni arkadaşlarla tanışma, yemeğe davet etme, telefon konuşması vb. metin (diyaloglar) geliştirme; kişisel bakım ve sağlık ile ilgili kısa ve basit bilgiler verilir. Kutlama, tebrik ve teşekkür içerikli basit konuşma alıştırmaları yapılır. Gazete ve dergilerdeki basit metinleri okuma, anlama becerileri kazandırma, metinlerin ana düşüncesini bulma çalışmaları gerçekleştirilir. 

Bu dersin sonunda öğrencilerin aşağıdakileri kavramış olmaları ve uygulayabilmeleri beklenir: 

 • Türkçe’nin temel dil bilgisi yapıları ve işlevleri,
 • Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili basit kuralları,
 • Noktalama işaretleri,
 • Kompozisyonla ilgili genel bilgiler,
 • Günlük ihtiyaçlarını anlatabilme,
 • Basit metinleri okuyup anlama,
 • Kutlama, tebrik ve teşekkür içerikli basit konuşmaları gerçekleştirebilme,
 • İnternet, gazete ve dergilerdeki basit metinleri okuma, anlama,
 • Metinlerin ana düşüncelerini bulma.

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 10/23/2018 - 17:00