2019-2020 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Öğrencileri İçin Türkçe Muafiyet Sınavları

2019-2020 Bahar yarıyılında İstanbul Kültür Üniversitesi'ne Yatay Geçişle Kayıt Yaptıran Öğrenciler için Türkçe I ve Türkçe II Dersleri Muafiyet Sınavları 11 Şubat 2020 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında Ataköy Yerleşkesi 5C-12-14 numaralı derslikte yapılacaktır.

31. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması

31’incisi düzenlenen Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin hikâye yarışması lise ve yetişkinler bölümü olarak yapılacak. Yarışmaya tüm resmi ve özel lise öğrencileri ve yetişkinler katılabilir.

Yarışma Kuralları: 
1- Hikâye dalında yarışmaya resmi/özel tüm lise kurumlarındaki öğrenciler ve yetişkinler katılabilecektir. 
2- Lise öğrencileri ve yetişkinler içi yarışmaya gönderilecek hikâyelerin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya ya da her hangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gereklidir.

2019-2020 Akademik Yılı Yatay ve Dikey Geçiş Türkçe Muafiyet Sınavları

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLE üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için Türkçe I (14:00’te) ve Türkçe II (15:00’te) dersleri muafiyet sınavları 09 Eylül 2019 Pazartesi günü Ataköy Yerleşkesi 5C-12-14 numaralı derslikte yapılacaktır. 
Not: Yatay ve dikey geçiş haricinde gelen öğrenciler bu sınava alınmayacaktır.

Türkçenin Başlıca Dil Bilgisi Kitapları

Sesten cümleye kadar bütün dil birliklerini, yapı, anlam ve görev bakımından inceleyen dil bilgisi, eğitimde ve kültürde, ana dilin ve milliyetin korunmasında son derece önemli bir rol oynamaktadır. 

Dil, kültür ve millî varlığın başta gelen ögesi durumundadır. Gramer de bu ögenin koruyucusu, besleyicisi ve sağlıklı gelişmesinin temel dayanağıdır. Öyleyse bir dilin grameri de kültür değerleri ve dil tarihi bakımından o dilin önemli bir alanını temsil etmektedir.