İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili Bölümü Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili Bölümü Kalite Komisyonu Üyeleri:

  • Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akyol (Komisyon Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Cemil Gülseren
  • -
Birim Kalite Komisyonu Tutanağı
24 Temmuz 2018  
30 Kasım 2018  
23 Ocak 2019  
24 Kasım 2019