Sık Sorulan Sorular

Türk Dili Dersi Uzaktan Öğretim ile Nasıl Gerçekleşir?

Uzaktan eğitim, öğrenciyi ve öğretim elemanını aynı fiziksel ortamda yer alma zorunluluğu bulunmadan internet ortamında buluşturan ve eğitim ve öğretimin gerçekleşmesine imkân tanıyan bir sistemdir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim faaliyeti internet erişimi olan her yerden yapılabilir.  

Dersler, üniversitenin uzaktan eğitim ve ders destek  iletişim/paylaşım ortamı olan CATS web ortamında yürütülmektedir. Dersler toplam 14 hafta boyunca hafta hafta hem sesli (öğretim elemanının önceden yüklediği kayıt) hem de sessiz şekilde (pdf olarak) sisteme yüklenir. Öğrenci, süreye ve zamana bağlı olmaksızın istediği zaman bu dersleri Cats’ten takip edebilir, isterse bilgisayarına pdf olarak indirebilir.  Bunun dışında haftada 2 saat olmak üzere sanal ders sistemi uygulanır. Öğrenci, ders saatinde bilgisayar ekranından dersi takip edebilir.

Bir dönem içinde bir ara sınav (vize) bir de yarı yıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav internet erişimiyle Cats üzerinden gerçekleştirilir. Sınav yönergesi sınavdan bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Yarı yıl sonu sınavı ise akademik takvimde yer alan ve tüm okul genelinde gerçekleştirilen final haftası içinde sınıf ortamında fakülteler bazında ortak yapılır. Vize etki oranı %20, final etki oranı ise %80’tır. Bu sınavlar dışında ek bir ödev, öğretim elemanının inisiyatifindedir.

Dersler, öğrencinin istediği zamanda erişebileceği kaynaklar yoluyla gerçekleştirildiği için bir devam zorunluluğu söz konusu değildir. Sanal derslere de katılım zorunluluğu olmamakla birlikte dersin hocasına o haftaki ders içeriğiyle ilgili soru sorma imkânı tanıdığından tavsiye edilmektedir.

Uzaktan eğitimde öğretim elemanı ile Cats aracılığıyla görüşülür. Öğretim elemanı dersle ilgili her tür duyuruyu buradan yapar. Bu nedenle öğrencilerin duyuruları takip etmeleri önerilir. Öğretim elemanıyla yüz yüze görüşülmek istendiğinde ise yine Cats kanalıyla randevu alınır. (Cats’teki Randevu sekmesinden) 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 09/21/2018 - 11:00