İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili Bölümü Ders İçerik Kaynakları

 • AKSAN, Doğan (1977-1986). Her Yönüyle Dil. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1987). Türkçenin Gücü. T. İş Bankası Kültür Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSOY, Ömer Asım (1990). Dil Yanlışları. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1,Atasözleri Sözlüğü. İstanbul:İnkilap Kitabevi.
 • AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2, Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi.
 • Banguoğlu, Tahsin (2000). Türkçenin Grameri.(5.Baskı) . Ankara: TDK Yayınları.
 • Bayrav, Süheyla- Yerguz, İsmail (2002). Okuma- Anlama- Yorumlama. İstanbul: Multılıngual Yayınları.
 • CAN, Kaya (1999). Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Ankara.
 • CAN, Kaya (1999-2001). Yazım Kuralları, Noktalama İmleri, Kısaltmalar. Ankara.
 • CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası.
 • CAN, Kaya (2001). Yabancılar İçin Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri. Ankara: 0DTÜ Yayınları.
 • Çotuksöken, Yusuf(1992). Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü. İstanbul: Özgül Yayınları.
 • ÇOTUKSÖKEN,Yusuf(2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • ERGİN, Muharrem (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım.
 • Göktürk, Akşit (2001): Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY.
 • GÜLSEREN, Cemil (2011). El İyisi, İstanbul: Kesit Yayınları
 • Günay, Doğan (2001) : Metin Bilgisi. (Genişletilmiş 2. baskı) İstanbul: Multılıngual.
 • Günay, Doğan (2002) : Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual.
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan (1995). Türk Dili Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • HATİBOĞLU, Vecihe (1972). Türkçenin Sözdizimi. Ankara: TDK Yayınları.
 • HATİBOĞLU, Vecihe (1974). Türkçenin Ekleri. Ankara: TDK Yayınları.
 • HATİBOĞLU, Vecihe (1978). Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • KARASAR, Niyazi (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi. Ankara.
 • KARPAT, Kemal (1962). Türk Edebiyatında Sosyal Konular. İstanbul:Varlık Yayınları.
 • KIRAN, ZEYNEL(1986). Dilbilim Akımları. Ankara: Yabancı Diller Kitap ve Yayın Merkezi.
 • KOCAKAPLAN, İsa; ERTEM, Rekin (2011). Ünivesitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri ( Şekil Bilgisi). Ankara: TDK  Yayınları.
 • KÖKSAL, Aydın (2000). Yabancı Dille Öğretim,Türkiye'nin Büyük Yanılgısı. Ankara: Öğretmen Dünyası Yay.
 • LEVENT, Agah Sırrı (1973). Dil Üstüne. Ankara: TDK Yayınları.
 • MARTINET, Andre (1998). İşlevsel Genel Dilbilim. Ankara:Birey ve Toplum Yayınları. Çev: Berke Vardar.
 • MORAN, Berna (1983). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • MORAN, Berna (1990). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • MORAN, Berna (1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • NECATİGİL, Behçet (1992). Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • NECATİGİL, Behçet (1999). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İst:Varlık Yayınları.
 • ÖZDEMİR, EMİN (1992). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • ÖZDEMİR, Emin (1994). Yazınsal Türler. Ümit Yayıncılık.
 • ÖZDEMİR, Emin (1996). Anlatım Sanatı. İstanbul:Remzi Kitabevi.
 • ÖZDEMİR, Emin (1997). Eleştirel Okuma. Ümit Yayıncılık.
 • Özdemir, Emin ve Binyazar, Adnan (1998) . Yazma Öğretimi  Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs.
 • Özdemir, Emin (2002): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi.
 • ÖZÖN, Nejat (1994). Büyük Dil Kılavuzu.  Arkın Kitabevi, İst.
 • Özünlü, Ünsal (2001): Edebiyatta Dil Kullanımları, İstanbul: Multılıngual
 • PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Arkadaş Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Öz Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • TÜRKÇE SÖZLÜK (2011). Ankara: TDK Yayınları.
   

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 07/31/2018 - 14:44